DOGA byder internationalt matchfixing samarbejde velkommen

DOGA hilser Europarådets konvention om match-fixing, som har til formål at forhindre manipulation af sportsresultater velkommen. DOGA står sammen med EGBA, ESSA, og RGA, og mener, at konventionen udgør et relativt positiv og potentielt vigtigt i kampen mod sport og væddemålsrelateret svindel. Samtidig rejser visse bestemmelser i konventionen dog bekymring om deres forenelighed med EU-retten.

Se fulde pressemeddelelse her

DOGA industry welcomes the Council of Europe’s Convention on match-fixing, which aims to prevent the manipulation of sports results. DOGA as an association agrees with EGBA, ESSA, and the RGA, that the convention represents a relatively positive and potentially significant development in the fight against sport and betting related fraud. At the same time, certain provisions raise concerns regarding their compatibility with EU law.

See press release here